Piramida este forma geometrică ce a fascinat toate marile civilizaţii ce s-au perindat pe pământ de-a lungul timpului. Construcţii de acest gen se întâlnesc pe toate continentele şi chiar şi în zone aflate azi sub apă, cum ar fi Triunghiul Bermudelor din Oceanul Atlantic, care se pare că ar cuprinde anumite vestigii subacvatice cu structuri de formă piramidală.

În plan social, sistemul de organizare de tip piramidal a stat şi continuă să stea la baza edificiilor tuturor culturilor avansate. La nivel mondial ar exista o aşa-numită „piramidă ocultă”, adică un „sistem de control al omenirii”, în scopul „dirijării evenimentelor istorice fundamentale”.

În cartea intitulată „Piramida Ocultă”, Cristian Crăiţă îşi propune, şi reuşeşte, să prezinte partea invizibilă a piramidei oculte, organizată pe mai multe nivele conform principiului ierarhic, precum şi câteva din „principalele elemente care au stat şi continuă să stea la baza complexului Sistem de Control al Omenirii”.

New Age susţine că, în urmă cu 17 milioane de ani, a luat naştere o „suprastructură ocultă de putere”, care şi-a perpetuat existenţa până în prezent.

Piramida Ocultă a acţionat întotdeauna prin intermediul unor organizaţii secrete. Conform francmasonului Serge Hutin, acestea pot fi împărţite în trei categorii: societăţi cu caracter iniţiatic (francmasoneria, ordinul rozicrucian, ordinul martinist-tradiţional, ordinul cavalerilor de Malta etc.), societăţi cu caracter politic şi societăţi cu caracter sectar. M. Husson face o altă clasificare: societăţi secrete inferioare, despre care opinia publică are cunoştinţă, dar nu-i cunoaşte scopurile, societăţi secrete intermediare, a căror existenţă este cunoscută doar în anumite cercuri şi societăţi secrete superioare, a căror existenţă nici măcar nu este bănuită.

Aşa cum arată o serie de documente istorice, Francmasoneria ar fi una din cele mai vechi organizaţii secrete. Legenda care stă la baza înfiinţării societăţii secrete este aceea a uciderii lui Hiram Abif, arhitectul Templului lui Solomon, de către trei ucenici. Acesta a preferat să moară decât să dezvăluie cuvântul de ordine al maeştrilor. Semnificaţia denumirii de Masonerie (mason = zidar) este aceea de construire a unei noi ordini sociale şi a unei noi orânduiri: Noua Ordine Mondială.

Francmasoneria, pe lângă numărul mare de rituri (york, scoţian, francez etc.), conţine ramuri şi ordine care activează în diferite state, fapt ce o transformă într-un „veritabil univers al puterii, dominat de reguli şi legi proprii, ce acţionează indiferent de legile şi regulile juridice democratice” (masoneria franceză, masoneria engleză, masoneria continentală, masoneria israelită B’nai B’rith etc.).

Principalele scopuri pe care le urmăreşte Piramida Ocultă ar fi: crearea Statelor Unite ale Europei (ca o contrapondere la puterea SUA), stabilirea unei noi ordini economice internaţionale (sub controlul strict al unui organism suprastatal), menţinerea sub un control strict a statelor dezvoltate (în special a celor care deţin arme nucleare), instaurarea unui guvern mondial (ce va gestiona toate resursele planetei) şi crearea unei pseudoreligii mondiale (ce va încorpora toate religiile lumii într-un amalgam şi va fi desemnat un pontif mondial, ca autoritate ecleziastică supremă). Pentru punerea în practică a acestor ţeluri, Piramida Ocultă a susţinut crearea diverselor structuri politice, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite, Comitetul celor 300, Consiliul pentru Relaţii Externe, Comisia Trilaterală etc.

În ceea ce priveşte finanţele, Piramida Ocultă a creat Marea Finanţă prin care şi-a subordonat principalele organizaţii financiare: Fondul Monetar Internaţional (FMI), City-ul londonez (cunoscut şi drept cea mai mare milă pătrată a lumii – el ocupă 2,7 kmp în inima Londrei şi are o populaţie de 4.600 locuitori şi 500.000 de locuri de muncă. Acolo se află cele mai bogate şi mai puternice instituţii economice ca: Banca Angliei, Lloyd’s of London, Banca londoneză, Fleet Street etc.) şi Organizaţia Bilderberg (înfiinţată în mai 1954, la hotelul Bilderberg din Oosterbeek-Olanda (cuprinde 120 de importante personalităţi ale Înaltei Finanţe din Europa Occidentală, SUA şi Canada).

Alte laturi esenţiale ale Piramidei Oculte, alături de politică şi finanţe, sunt constituite de ştiinţă şi religie. Principala pârghie folosită pentru stricta observaţie şi manipulare a omenirii este aceea de control al informaţiei.

George Orwel a prezentat, în cartea sa „O mie nouă sute optzeci şi patru”, sub forma unei ficţiuni, cum va fi înregimentată civilizaţia umană în cadrul unui sistem totalitar universal, ce are drept scop perpetuarea puterii. Pentru crearea unor mişcări sociale de mari dimensiuni, Piramida Ocultă elaborează şi difuzează pe căi ascunse diferite texte programatice, care au ca scop ghidarea evoluţiei comunităţilor umane. În acest sens, Cristian Crăiţă dă ca exemple: „Testamentul ţarului Petru cel Mare”, „Protocoalele Înţelepţilor Sionului”, „Manifestul Partidului Comunist” şi „Protocoalele francmasonice de la Toronto”.

Pentru a-şi atinge scopul, Piramida Ocultă recurge la sistematica distrugere a documentelor importante şi a bibliotecilor. Aici autorul aminteşte cum au fost distruse prin incendiere: Biblioteca din Pergham, Biblioteca lui Pisistrate din Atena, Biblioteca Templului din Ierusalim, Biblioteca Sanctuarului lui Ptah din Memphis, Biblioteca din Persepolis, Biblioteca din Cartagina, Biblioteca din Alexandria etc.

Piramida Ocultă mai are ca principale scopuri „subminarea permanentă a ordinii sociale”, „dezrădăcinarea populaţiei din toate statele lumii şi transformarea acesteia în uriaşe mase migratoare” şi „distrugerea sentimentului naţional”.

Conform scrisorii din 15 august 1871 trimisă de iluminatul Albert Pike revoluţionarului Giuseppe Mazzini, în care era descris în linii mari planul pentru cucerirea lumii în trei războaie mondiale şi calea pentru constituirea Noii Ordini Mondiale, cel de-al treilea război mondial va fi unul religios şi va porni de la adâncirea conflictelor dintre islamici şi sionişti care va angrena toate popoarele lumii.

Pe lângă faptul că prezintă arhitectura invizibilă a puterii oculte, similară unei construcţii piramidale fizice, cu mai multe nivele şi organizată conform principiului ierarhic, Cristian Crăiţă dezvăluie o parte din acţiunile majore desfăşurate de această suprastructură ocultă de putere, detaliază două mişcări de mare amploare generate în plan social în ultimele două veacuri (Revoluţia Roşie şi Revoluţia Verde) şi prezintă biografiile mai multor personaje enigmatice (mari iniţiaţi) ce aveau cunoştinţe şi dovezi despre existenţa unei puteri oculte.

Prof. DOINA DRĂGUŢ

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s