Autoarea este specialistă în mai multe domenii, cucerite pe rând, ca arta textilă, biologia, designul vestimentar, după cum aflăm din nota biobibliografică, însă este o artistă plurivalentă, creatoare de modele, expozantă la galeriile fondului plastic şi autoare de volume de poezii, începând cu anul 2000: Poezii, Vânătoarea de umbre, Amor &Psyche, Viaţa, un ecou, Respir amurgul, Singurătatea îngăduită, Sfinţirea unei lacrimi, unele ediţii fiind bilingve, ca şi aceasta, româno-italiană, în traducerea scriitorului Geo Vasile.

Sunt poezii de mică întindere, asemănătoare speciilor poetice orientale, care încearcă să surprindă imagini fulgurante şi sentimente ale clipei, însă toate ilustrează câteva teme importante ale liricii, cum sunt: singurătatea, iubirea,dorinţa de a evada dintr-un univers monoton, uneori ostil, respectul faţă de cei care au făcut bine şi ne sunt aproape.

In prefaţa intitulată „Rarefierea aerului dintre cuvinte”, Traian T.Coşovei observă că autoarea redescifrează sensul în ordinea legilor scrise şi nescrise ale visului, văzut ca o îmlinire în imaginar , că ea construieşte o aureolă de calm, blândeţe şi cunoaşte bucuria simplităţii.

Memoria şi implicit uitarea fac parte din universul acestei poezii: „Eu îmi trezesc uitarea, un regat/ Şi trec înfierbântată prin păţanii/ Şi, fără înţeles, mă strig şi cad/ Ca un salcâm în urma unei sănii” („Regat”). Aşteptarea este nedezlipită de iluzia tinereţii pierdute, dar poeta abanmdonează orele aşteptării şi pictează idei, într-o amiază „căzută şi ninsă”(„Deschide-mă dintr-o caisă”).Aşteptarea iubitului degajează energii necunoscute, în timp ce el colindă pe coclauri, femeii îi ard genunchii („Şi mie-mi ard genunchii”).Răceala zăpezii şi sumbrul agresiv al nopţii sunt asociate cu indiferenţa iubitului („Şi-aiurea”). Insă autoarea surprinde o cauză a îndepărtării de sentiment, de real şi palpabil: recurgerea la livresc, la lumea ideilor (”Nu mai e nimic”).Un veritabil spleen este descris în curgerea monotonă a clipelor, a existenţei, în coborâşul vârstei mature, când steaua începe să apună, iar timpul nu mai măsoară decât un du-te-vino fără finalitate („Se trăieşte şi-aşa”).Este o alienare datorată cunoscutei incompatibilităţi dintre existenţă şi aspiraţie sau vis, întunericul şi singurătatea celei care-şi aşteaptă iubitul fiind potenţate de răutatea lumii înconjurătoare („Dar sunt frumoasă…”) Femeia se copilăreşte, în această poezie şi în „Mă vei găsi într-o scrisoare”, unde imaginează găsirea, desigur romantică, a unei scrisori, într-o sticlă aruncată în valurile mării, într-un golf.

Altădată, îndrăgostita asociază ninsoarea cu singurătatea şi cu păcatul, steaua norocului se rostogoleşte în goluri, iubitul se află rătăcit şi nu trimite nicio ştire, îngheaţă cerşetorii, trenurile sunt anulate şi multe vieţi se curmă, pentru că ninge intens în februarie („Mişcare moartă”). Această piesă poate fi asemănată cu poeziile bacoviene, unde omul este copleşit fără nicio speranţă de dezlănţuirea stihiilor naturii.

Pe de altă parte, urmând repulsiei lui Vasile Alecsandri şi a lui Ovidiu faţă de iernile de la Pontul Euxin, poeta se imaginează închisă în flori de gheaţă,fără niciun rost, şi visează să însufleţească locuinţa goală a iubitului, să scape de vânt şi de nisip, de ninsoare şi de viscol, să renască prin iubire („Tot fără rost”).

Indepărtarea omului de natură şi a creatorului cu ambiţii de glorie de lumea obişnuită, naturală constituie tema poeziei „Perfecţiunea umblă şchiopătând”: „Mereu înfrânt, obosit şi umil,/ Nici nu mai ştii cine eşti şi ce vrei,/ Dar se inundă templele pe Nil,/ Cad stâncile din munţi… Şi ce-i?!// Zi „doamne-ajută” că eşti om de rând/ Şi că mai ai în neam un văr oier…/ Perfecţiunea umblă şchiopătând/ Şi dă târcolae lungi numai pe cer.”

Aflăm ce este scrisul pentru poetă: o terapie eficientă atât pentru suflet, cât şi pentru ordinea universului.Melancolia o vrăjeşte, dar, în acelaşi timp, ţine departe ameninţările: „Uşi închise, ziduri care strâng,/ Scriind le ţin să nu cadă” („Scriind”, poezie dedicată copiilor autoarei, Sergiu şi Izabela).

Poeta „pozează” pentru a transmite viitorimii iarba „ninsă de amurguri”, vremurile tulburi şi visurile amorţite, zilele şi nopţile trecătoare („Pictează-mă”, dedicată pictoriţei Georgeta Onofrei, care realizează ilustraţia plachetei de versuri).

Câteva ipostaze, din nenumăratele specifice eternului feminin, apar în poezia „Inveleşte-mi chipul”.Infăşurată în năvod de către iubit, va fi suspectată de peşti că nu ştie sau se preface că nu ştie să înoate; îmbrăcată într-un molid, se va spune fie că a înflorit, fie că se preface a fi înfloritoare; în penele unui cocor, va fi supusă aceluiaşi tratament din partea vulturilor. Aici este sugerată şi ideea metamorfozării în elemente complementare cu spiritul feminin: marea, copacii, zborul.

Poezii cu caracter erotic sunt înscrise, una după alta în sumarul cărţii: „Imi ceri să te ascult”, „Amintirile curg, mi-e dor”,”Clipe”, „Dăruieşte-mi iarna”, „Poate cândva”. Din această categorie face parte şi poazia care dă titlul plachetei ,”Mai tânără cu un cuvânt”: „Iubite, vino/ Să spargem tăceri,/ Să fiu iar guralivă,/ Să fiu mai tânără/ Cu un cuvânt.// Soarele apune,/ Cade pe zăpadă ca un gălbenuş./ Singură şi uitată de lume/ Mă-ngrop în omăt.// Strigă-mă în iarnă,/ Strigă-mă în vânt,/ Să fiu mai tânără/ Cu un cuvânt…” Este sugerat rolul magic al spunerii, al cuvântului, întro lume în care eul îşi caută o identitate pe deasupra realităţii fruste.

Când lumea a devenit extrem de nesigură, cu întâmplări tragice, cu frig şi întuneric, poate se întreabă ce rost mai au îndrăgostiţii, care aparţin altui univers („Fără noi”).In acest context, copilăria nu reprezintă decât un ţipăt, iar viaţa o goană fără rost („Şi viaţa…”) Uitarea este un factor de nesiguranţă pentru eu, întrucât „Moara uitării macină discret” („Făina-i albă…”)

Poeziile „Doar plâng…”, „Şi toate cad în aşteptare”, „Eu am trăit prea mult” sunt în aceeaşi notă de îngheţ, descurajare, tristeţe, neîmplinire a sufletului.

Sunt, în această plachetă de versuri, numeroase imagini frumoase, surprinzătoare, impresionante pentru cititor. Am ales, pe lângă metaforele existente, câteva comparaţii, care sunt înscrise într-un şuvoi al efuziunilor sentimentale şi măresc efectul produs de versul concis dinainte: „La cine, în cine te-ai pierdut?…// Ca un zgomot surd în inimă,/ Ca un bulgăr de zăpadă în zăpadă,/ Ca o treaptă ruptă într-o scară,/ Ca un biet trecător într-o lume năroadă” („În cine te-ai pierdut…”) Sau: „Ca într-o bilă de abanos,/ Ca într-o scoică părăsită de zile” („Un scorpion”).

In alte piese, tăcerea şi ameninţarea izolării sunt cele care pândesc sufletul singuratic.Am ales o poezie care exprimă cu forţă disocierea sufletului de lumea neînţelegătoare şi rece: „Tremură gândul în fire,/ Tremură firea în fiecare gând,/ Poţi să visezi la o altă alcătuire,/ Cum poţi să vrei să mori oricând…// E firea lumii îngăduitoare,/ Tu stai la marginea acestei firi,/ Şi te grăbeşti spre marea înnoptare,/ Inspiri imagini vechi/ Şi nu le mai expiri…” („Tu stai la margine…”)

Cristiana Maria Purdescu este o susţinătoare a purităţii sufleteşti, o fină observatoare a relelor lumii agresive faţă de eul condus de bine şi de rezervarea unui trecut şi prezent al simţămintelor alese. Piesele sale sunt entităţi fulgurante, care zugrăvesc stările sufletului feminin, aşteptarea şi melancolia, singurătatea şi sentimentul iubirii, senzaţia de îndepărtare de la firescul lumii prin livresc, frământările unui suflet sensibil, melancolic şi conştient de limite.

Volumul este bilingv, varianta italiană a scriitorului Geo Vasile reflectând, fără să se îndepărteze, ideile şi imaginile originalului. Grafica, reuşită, aparţine pictoriţei Georgeta Onofrei. Ambilor, poeta le dedică poezii.

Dintre referinţele critice, menţionăm : Mariana Ionescu, George Lăzărescu, George Muntean, Ion Andreiţă, Ion Zubaşcu.

CORNELIU VASILE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s