Cum odinioară poetul latin Lucretius, în cartea sa, De rerum natura, elogia întreaga fire, tot astfel procedează Ion Mârzac în volumul său, Nesfârşitul elogiu (Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2005).

În cele 74 de poezii ale sale, Ion Mârzac reuşeşte o radiografiere a cotidianului, ale cărui componente sunt, deopotrivă, animatul şi inanimatul. Bunăoară, în Elogiu tăcerii, găsim ecou din poezia argheziană De-a v-aţi ascuns: „…Aşadar, vă voi lipsi o vreme…/ nu ştiu dacă veţi observa absenţa mea”, ideea poetică fiind exprimată explicit în ultimul vers, şi anume „că-n veşnicie se intră tăcând” (p. 16). În Elogiu neantului, este conştientizată condiţia de păcătos a omului: „Mi-e imposibil/ să umblu pe cărările Tale/ fiindcă heruvimii,/ cu certitudine,/ mă vor întoarce din drum” (p. 18).

Treptele devenirii întru fiinţa spirituală sunt evidenţiate în scurta, dar sugestiva poezie Elogiu madonei: „În visul meu ai fost o prinţesă…// În gândul meu/ ai fost o înţeleaptă seducătoare…// În sufletul mei vei rămâne/ <<Madona cu sticletele>>.” – s.n. (p. 22). Elogiu începutului relevă un adevărat ritual inerent oricărui incipit: „Am ales Templul,/ mi-am spălat picioarele,/ mi-am uns sufletul/ cu o rugă” – s.n. (p. 26). „Gâlceava” cugetului cu sufletul, aşa cum transpare din Elogiu nehotărârii este, în fond, o prelungire a raportului antinomic iluzie/ realitate: „Sufletul meu ar vrea să aleagă/ între moneda de aur şi statuia de fildeş// Cugetul îi dă, însă,/ un ghiont nehotărâtului/ şi-l mână spre altă tarabă.” – s.n. (p. 28).

În Elogiu ţărânii, invocaţia urmată de recunoaşterea „virtuţilor” unei astfel de „zeităţi” face din această creaţie o mică bijuterie închinată unuia din elementele fundamentale: „Ţărână caldă,/ ţărână bună de semănat,/ ca sufletul mamei de primitoare,/ iată, a sosit primăvara!// Ţărână caldă,/ ţărână bună de semănat,/ ca sufletul tatei de fericită,/ iată, a sosit primăvara!// Ţărână caldă,/ ţărână bună de semănat,/ ca sufletul meu de fierbinte,/ iată, a sosit toamna!” (p. 37). Se recunoaşte aici, în mod indirect, că sufletele părinţilor sunt aidoma anotimpului care totdeauna revigorează, prin ciclicitate, întreaga fire.

Fire iscoditoare, autorul recunoaşte a fi căutat neostoit izvorul cunoaşterii, încât se cuvine să aducă Elogiu fântânii: „Încă mai caut sub nisipuri/ izvorul primului principiu// Când voi sărbători izbânda/ voi lăsa moştenire,/ însetaţilor,/ o fântână Universală.” (p. 40). Raţionamentul privind posibilitatea sau imposibilitatea de a primi îngrijire de la doctor ţine de filosofia vieţii: „Dacă-mi va deschide/ înseamnă că-l interesează/ şi viaţa mea// Dacă nu-mi va deschide/ înseamnă că nu-l interesează/ nici banii mei// Restul ori e poezie, ori filozofie!” (p. 43).

Pentru Ion Mârzac, vâslaşii sunt aidoma albatroşilor şi cocorilor, căci şi pe unii şi pe ceilalţi îi caracterizează libertatea universală: „Pentru ei contează doar infinitul/ şi iluzia izbânzii finale” (p. 59).

Elogiu hotarului poate fi considerat un adevărat crez artistic, însă prin gradul de generalitate al afirmaţiilor, acest tip de elogiu poate fi crezul oricărui luptător, a cărui combustie interioară vizează nu sinele, ci urmaşii: „În sfârşit, cred că am identificat/ hotarul dintre flacără şi fum// aş vrea să mă bucur, dar nu am timp,/ fiindcă, iată, trece chiar prin inima mea// De aceea, în fiecare clipă, încing rugul/ să lumineze calea urmaşilor” (p. 80). Afirmaţia prin negaţie din partea mediană a poeziei dezvăluie luciditatea unui luptător care nu se amăgeşte a fi găsit piatra filosofală, însă se gândeşte nu la sine, ci la ceilalţi, căci pentru ei a ars.

Prof. Dr. CONSTANTIN MIU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s