Faptele trecute, luate ca remember cu iz umoristic, ale profesorului Valentin Vişinescu, concentrate în 16 schiţe, din recentul volum intitulat simptomatic “Cu Şomo la taifas”, apărut la “Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2006, reconstruieşte, , calm şi de o claritate cristalină, lumea celor doi prieteni, Valentin şi Şomo, o lume obişnuită, dar pigmentată cu întâmplări ce tangenţiază hazul, asociată unei alte lumi, care era lângă noi, un fel de reflecţie prin reflecţie pozitivă a uneia negativă, care înseamnă o reconstrucţie domino cu statut de memorii.

Cartea se deschide cu o prefaţă semnată de autor prin care îşi motivează atât titlul cu refe-rinţă la profesorul de matematică şi prietenul Ştefanie Samoilă, cât şi cele câteva crochiuri “în care triumfă hazul de necaz”, închinate “marelui dascăl Ştefanie Samoilă, un amic devotat la bune şi necazuri”, cum se destăinuie Valentin Vişinescu.

Dacă “Poiana lui Iocan” a lui Marin Preda din “Moromeţii” era o “tribună” a dezbaterilor sociale şi politice, la Valentin Vişinescu, această “poiană” se află în orice spaţiu unde se poate consuma un “ţoi de tărie”, alături de Şomo şi alţi convivi, mai mult sau mai puţin, de ocazie.

În povestirea “Amigdalele”, autorul frisonat de amintirea unei întâmplări în care o hotărâre colectivă de a “ne face operaţie de amigdală” se transformă într-o dezamăgire prin constatarea unei trădări a “fraţilor de cruce” de a nu se prezenta la chirurg pentru extirparea “nodulelor cărnoase”.

Povestirile din această carte sunt schiţe memorialistice ce prin umorul involuntar se constituie în pilde de viaţă şi înţelepciune, cu întâmplări imprevizibile (vezi “Excursie la Târgu Jiu”), iar experienţa vieţii ca pretext este folosită pentru a rememora fapte reale cu haz, ce stârnesc, invariabil, a fi lecţii de camaraderie şi loialitate. Regăsim aici (vezi schiţa “La tratament”) obsesia prieteniei ce se păstrează chiar dacă se încalcă convenţia familiei şi a medicului de a nu mai zăbovi în jurul unui “pahar de coniac”.

E multă amintire ce emulsionează într-un timp crepuscular iluminat, pee dinăuntru de anii tineri ai autorului (vezi schiţa “Bei Ştefanie, bei Vişinescu …”), unde o excursie la Dunăre alunecă într-o confuzie datorită înţelegerii greşite a conotaţiei cuvântului “bei”, făcută de cele două personaje. Cuvântul “bei”, în limba turcă, înseamnă domn sau căpetenie, şi nicidecum un îndemn de a bea.

Cartea este un caleidoscop de naraţiuni co-lorate în nuanţe satirice, prinse în şuvoiul rapid al amintirii. Confesiunea nefiind decât un act de exorcism trăit cu febricitate şi tensiunea culpei, privită ca satiră, o încercare de eliberare, de purificare prin spovedania umoristică (vezi schiţa “Microbişti ai fotbalului turdean” sau “O nuntă fără băutură”).

Cartea e o broderie foarte fină de fragmente confesive, adaptate prin satiră la situaţii, conflicte şi întâmplări ale personajelor evocate, încărcate de autenticitate, când se aplică relaţiilor interumane dintr-un orăşel de provincie, de reflectivitate, când examinează problema dascălului, în totul aureolate de o puternică notă morală prin străfulgerea luminii umorului.

Ce-a de-a doua carte “Epigrame şi catrene”, apărută în acelaşi an şi la aceeaşi editură ca prima, este structurată în 12 cicluri tematice, conţinând epigrame şi catrene dedicate unor oameni, fapte, întâmplări, conjuncturi politice, evenimente culturale, sentimente şi preocupări umane etc. Catrenele lui Valentin Vişiniescu sunt un răspuns în oglindă. Acestea îmi amintesc de Hesiod care formula în a sa “Teogonie” ceea ce ziceau muzele: “Ştim să zicem multe lucruri neadevărate, dar ştim, de asemenea, atunci când vrem, să facem să răsune adevărul”, fapt ce-l descoperim în cele două volume. Cărţile, cele două, ne descoperă un talent care ştie să exploateze valenţele limbii, un subtil umorist cu un filon puternic de înţelepciune, pus în slujba satirei.

… Şi, peste toate aceste valenţe, se află sufletul unui dascăl, care şi-a onorat menirea de modelare a tinerilor în spiritul şi în folosul neamului nostru.

ALEXANDRU FLORIN ŢENE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s